©2014-2019, BỆNH VIỆN ĐA KHOA DIỄN CHÂU
Địa chỉ: Xã Diễn Phúc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An Lịch công tác